CHỈ CĂNG DA PEARL NOSE PCL (19G X 38MM)

3.400.000