KIM NANO 30x4MM

1.500.000

Kim Nano
Size 30×13: tiêm tan mỡ, botox
Size 30×4: tiêm tinh chất, xoá nhăn,căng bóng da
Size 32×4: tiêm tinh chất, xoá nhăn,căng bóng da
Size:34×4 :tiêm tinh chất, xoá nhăn,căng bóng da
Quy cách : 1 hộp 50 kim