TEOXANE 1(AUTH)

3.500.000

➢  – HA điều trị quầng thâm mắt, giảm bọng mắt, giảm nhăn.
➢ Đối với khách thâm mới sau tiêm 5-10p hiệu quả tan thâm 85-90%, thời gian duy trì kéo dài 2,5 năm .
➢ Đối với khách thâm nhiều và lâu năm (giảm 50-70%) cần tiêm lại lần 2 để đạt hiệu quả tốt nhất.
➤ Thời gian giữ lâu 24 -36 tháng
➤ Không sưng, không đau, không đau, không bầm tím.
➤ Check code.
➤ Xuất xứ : Thuỵ sĩ.
➤ Giấy tờ chính hãng.